Parkeergelegenheid

Waar vind je het nog? Onbezorgd en op je gemakje winkelen terwijl je dichtbij de winkels én gratis parkeert? In winkelcentrum Hamershof natuurlijk!  

En dat wordt per 1 maart alleen nog maar beter, omdat dan op bepaalde plekken in en rond het winkelcentrum een blauwe zone voor parkeren wordt ingesteld. Concreet betekent dit voor klanten en bezoekers dat zij dichterbij de winkels kunnen parkeren, minder lang naar een parkeerplekje hoeven te zoeken en maximaal drie uur onbezorgd en gratis kunnen (blijven) parkeren. 

Op 302 parkeerplaatsen moet vanaf 1 maart verplicht een parkeerschijf worden gebruikt. In het gebied blijven 617 ‘vrije’ parkeerplaatsen voor bewoners en andere langparkeerders over; negentien parkeerplaatsen nabij De Spinnerij zijn voor vergunninghouders.  

De regels voor het parkeren in de blauwe zone Hamershof:

  • Van maandag tot en met zaterdag
  • Tussen 09.00 en 18.00 uur
  • Maximale parkeertijd is drie uur
  • Blauwe zone is te herkennen aan de blauwe stoeptegels

De plekken waarop vanaf 1 maart de blauwe zone wordt ingevoerd zijn:

  • Parkeerterrein De Mulderij (3x), in totaal 60 plaatsen
  • Parkeerdek De Smidse (naast het Huis van Leusden), boven vrij, onder 77 plaatsen blauwe zone
  • Parkeerterreinen De Smidse (bij De Korf/De Tuin), 61 plaatsen
  • Parkeerdek De Twijnderij, boven vrij, onder voorste deel 63 plaatsen blauwe zone
  • Parkeerterrein Kramershilt, 41 plaatsen

De invoering van de blauwe zone is tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen de gemeente, winkeliers en een vertegenwoordiging van bewoners.

Projectwethouder Hart van Leusden Patrick Kiel: “Het blijkt dat de parkeerdruk in en rond de Hamershof op sommige plaatsen en tijdstippen hoog is, terwijl elders in het gebied wel ruimte is. We kunnen de druk veel beter spreiden over het gebied. Ik ben blij en heel tevreden dat we in goed overleg met alle partijen voor het gebied een blauwe zone voor parkeren kunnen instellen.”

Ook de voorzitter van de winkeliersvereniging, Gerrit Wildeboer, is een tevreden man: “De blauwe zone in de Hamershof gaat ervoor zorgen dat de beste parkeerplaatsen voor onze klanten beschikbaar komen en dat ze niet meer lang naar een parkeerplek hoeven te zoeken. Maar misschien wel het grootste voordeel is dat het in winkelcentrum gratis parkeren blijft.”

Bron: persbericht van communicatieafbdeling gemeente leusden, d.d. 12 februari 2019